Goudprijs

De prijs van goud spreekt tot de verbeelding van beleggers die graag grote winsten willen behalen en daarbij niet al te grote risico’s willen lopen. Gelukkig voor hen kan goud deze droom waarmaken doordat de prijs over de afgelopen decennia bekeken alleen maar omhoog is gegaan. Toch is de goudprijs niet met een uitsluitend stijgende lijn omhoog gegaan, de prijsontwikkeling kent pieken en dalen en daar moet u als belegger rekening mee houden als u in goud wilt gaan beleggen.

Als u met een vergrootglas de koers van goud bekijkt dan zult u zien dat deze een zeer grillig verloop kent. Dit komt omdat de goudkoers bepaald wordt door het eeuwenoude markt mechanisme van vraag en aanbod. Dit mechanisme beïnvloedt de prijs op twee manieren, de eerste en gelijk meest belangrijke manier is een langere termijn invloed. Op de langere termijn zal de vraag naar goud vooruit lopen op de productie er van. Dit zorgt er voor dat de prijs van goud zal blijven stijgen, er is immers een tekort aan goud op de markt dus men is bereid om er meer voor te betalen. Nu is het niet zo dat er niet meer goud op aarde te vinden is, er zit nog voldoende goud in de aardkorst verstopt, maar het delven en winnen van dit goud kost tijd en energie en er is simpelweg niet voldoende capaciteit om meer goud te winnen. Dit is niet een probleem wat snel opgelost kan worden, het kost vele jaren en heel veel geld om een nieuwe productie fabriek op te bouwen en bedrijven willen dit risico vaak niet nemen. Voor de ontwikkeling van de goudprijs op de langere termijn ziet het er dus gunstig uit en dit is ook juist de reden waarom veel beleggers goud als ‘veilige haven’ zien in tijden van onzekerheid in andere beleggingen.

Het mechanisme van vraag en aanbod beïnvloed ook op de korte termijn de koers van goud. Als er vandaag een aantal beleggers besluiten om over te stappen naar goud beleggingen dan zal dit een direct gevolg hebben op de goudkoers. Het is dan ook niet uitzonderlijk dat de prijs op één dag enkele tientallen euro’s omhaag kan gaan, vaak wordt dit in de dagen er na weer gelijk getrokken maar u zult er maar van profiteren. Een andere invloed op de goudprijs kan komen uit de hoek van de verbruikers, de jaarlijkse goudproductie wordt voor een deel verbruikt en kan een zekere invloed uitoefenen. U moet hier bij denken aan nieuwe technologische ontwikkelingen die goud gebruiken in bijvoorbeeld computerchips. Als gouden tanden opeens in de mode komen dan zal dat ook zeker van invloed zijn op de goudprijs om nog maar niet te spreken van het gebruik van goud in sierraden. Sierraden en juwelen zijn goed voor ongeveer tweederde tot driekwart van de goudproductie dus zijn zeker van invloed op de koers van goud.

Een groot deel van het geproduceerde wordt echter bewaard door centrale banken, naar schatting is er ongeveer 19% van de 150.000 ton geproduceerd goud opgeslagen bij banken en dit staat in schril contrast tot de 2500 ton goud die jaarlijks geproduceerd wordt. De centrale banken hebben dan ook een grote invloed op de koers van goud, de koers komt onder druk te staan als centrale banken grote hoeveelheden goud aan willen kopen. Centrale banken hebben wel afspraken gemaakt om de aankoop te beperken maar er zijn nu eenmaal veel centrale banken en die willen allemaal hun goud voorraad uit breiden. Hierdoor zal de goudkoers continu onder druk blijven staan en uitsluitend omhoog gaan. Centrale banken halen zelf ook winsten uit beleggingen in goud waarmee de rente laag gehouden kan worden, een lagere rente heeft weer haar invloed op de economie en bijvoorbeeld de mogelijkheid van mensen om te beleggen in goud.

De invloed die de mensheid zelf uitoefent op de goudprijs mag ook niet onderschat worden. Met het uitbreken van de internationale financiële crisis in de jaren 2008 – 2011 was voor veel beleggers goud een veilige optie. Nu was deze crisis een gevolg van financieel beleid maar de goudkoers komt pas echt onder druk te staan als er een oorlog uit breekt. Waardepapier zoals geld kan heel snel haar waarde verliezen, het heeft immers van zichzelf weinig waard en er is alleen afgesproken dat het een bepaalde waarde vertegenwoordigd, waardepapier is ook onderhevig aan inflatie. Goud daarentegen zal vrijwel nooit haar waarde verliezen omdat er een beperkte hoeveelheid van bestaat en is daarom een veilige belegging in tijden van crisis. Het uitbreken van een oorlog en de daarmee gepaard gaande vlucht naar goud heeft wel een bepalende invloed op de goudprijs.

Kortom, er zijn duizendenéén factoren die van invloed zijn op de goudprijs. De meeste daarvan zijn vooral interessant voor professionele beleggers en politici. Private beleggers doen er vooral goed aan om zelf te bepalen voor welke prijs zij hun goud aan willen kopen of juist te verkopen. Als u dit laatste spelletje slim speelt en de koers van goud, zowel vanuit het verleden als ook nu, in de gaten houdt dan kunt ook u een leuke winst behalen met het beleggen in goud.