Goudprijs Verloop

De prijs van goud is in het verleden reden geweest voor beleggers om juist in goud te gaan beleggen. Tot op de dag van vandaag willen beleggers in goud beleggen omdat het verloop van de goudprijs hen in staat stelt goede beleggingsresultaten te behalen op een relatief veilige manier. Toch is het verloop van de goudprijs niet altijd zo gereguleerd geweest als vandaag de dag het geval is.

Al in de verre oudheid was goud een waardevol metaal en één van de vele invloeden van de Romeinen was het gebruik van munten als betaalmiddel, gouden munten zijn één van de voorbeelden van de Romeinse beschaving. Door de eeuwen heen bleef goud een gewild betaalmiddel als was de prijs die uiteindelijk betaald werd afhankelijk van de waarde die de verkoper aan het goud hechtte. Ook was de grootte van gouden munten vaak niet gereguleerd dus men wist nooit precies hoeveel goud er betaald werd. De handels lust van de Europese landen leidde er toe dat er in het begin van de negentiende eeuw zelfs een tekort ontstond aan zilver omdat zilver toen geprefereerd werd boven goud. De negentiende eeuw was ook de tijd dat de goudprijs verleden begon op te bouwen toen men in veel landen over ging tot het reguleren van valuta door middel van een Gold Standard.
In dit systeem was de waarde van de valuta gegarandeerd door eenzelfde hoeveelheid aan goud dat door de centrale bank bewaard werd. Dat betekend dat voor elke pond of dollar er eenzelfde hoeveelheid goud in de kluis lag. Als een land meer geld uit wilde geven dat moest het dus ook meer goud aankopen voor het verloop van de goudprijs was dit systeem niet stimulerend. Rond de eeuwwisseling van de negentiende eeuw zijn de eerste goud standaards ontstaan en kon men voor het eerst spreken van internationale prijzen voor goud, zilver en andere edelmetalen toen diverse landen hun gouden en zilveren munten volgens Engelse of Amerikaanse standaards gingen slaan.

De Gold Standard werd door de meeste landen losgelaten ten tijde van de eerst wereldoorlog om zodoende de oorlog te kunnen financieren. Dit veroorzaakte een hoge inflatie in deze landen en niet alle landen wilden of konden na de oorlog terug keren naar de Gold Standard waarbij in het verleden goudprijs aan valuta gekoppeld was. De jaren na de eerste wereldoorlog werd geprobeerd nieuwe andere Gold Standards in te voeren maar deze leidden niet tot stabiliteit. Na de tweede wereldoorlog moest Europa geheel opgebouwd worden wat enorme kosten met zich mee bracht. Engeland, dat tot dan toe één van de rijkste landen was, bleek zo goed als failliet en het was aan Amerika om Europa en andere delen van de wereld er weer bovenop te helpen. Dit betekende het ontstaan van het Internationaal Monetair Fonds en daarmee de koppeling van de valuta van de verschillende landen aan de Amerikaanse dollar. Amerika beloofde de goudprijs vast te zetten op ongeveer 35 dollar per Troy Ounce. Hiermee hadden alle valuta een vaste waarde aan goud en een vaste koers ten opzichte van de dollar. Ook was hierdoor voor het eerst wereldwijd de goudprijs aan de waarde van valuta gekoppeld en was de vrije goudprijs verleden tijd. Dit systeem bleef bestaan tot Frankrijk in 1970 haar dollars ging verkopen, deze verkoop werd samen met de kosten van de Vietnam oorlog teveel voor de Amerikaanse economie. In 1970 besloot President Nixon om de Gold Standard los te laten en de goudprijs kon beginnen met stijgen.

Het verleden van de goudprijs zoals wij die vandaag kennen is dus eigenlijk in 1971 begonnen toen een Troy Ounce goud 35 dollar kostte. In de eerste tien jaar van de vrije handel in goud schoot de prijs omhoog naar een record van 599 dollar per Troy Ounce in 1981. Na deze piek ging de goudprijs naar beneden en bleef een jaar of twintig ruim onder de 400 dollar per Troy Ounce. Het dieptepunt in het verloop van de goudprijs was een prijs van rond de 250 dollar per Troy Ounce in 1999. De goudprijs bleef vervolgens een jaar of twee kwakkelen net onder de 300 dollar per troy Ounce. Het verloop van de goudprijs heeft vanaf het jaar 2002 een stijgende lijn te pakken, dit is voornamelijk het gevolg van de onrusten in de wereld. De stijgende lijn in het verleden van de goudprijs leidde er toe dat in maart 2008 de goudprijs voor het eerst boven de 1000 dollar uitkwam. Het record uit 1981 was echter nog altijd hoger want dit zou omgerekend naar het prijsniveau van 2008 maar liefst 1417 dollar zijn.

De groei bleek er nog niet uit te zijn want begin 2011 laat het verleden van de goudprijs zien dat ook de 1500 dollar grens te doorbreken bleek. Hoe de het verloop van de goudprijs in de toekomst is zal moeten blijken maar analisten en beleggers zijn positief gestemd. Voor iedereen die zelf wil beleggen in goud kunnen wij aanraden om het verloop van de goudprijs nauwlettend te volgen en van dag tot dag te bepalen of een geplande belegging ook echt zin heeft.