Verwachting Goudprijs

De belangrijkste vraag die u als belegger van goud zult hebben is waarschijnlijk wat de verwachting van de goudprijs is. Dit is natuurlijk de hamvraag en daar willen alle beleggers graag antwoord op hebben. Het antwoord op deze vraag kan heel eenvoudig afgedaan worden door te stellen dat de goudprijs omhoog zal gaan. Toch komt er iets meer bij kijken en zal een belegger geen genoegen nemen met dit antwoord.

De ontwikkeling van de goudprijs hangt zoals elders op deze website is beschreven van een heleboel factoren af. Naast het aloude markt mechanisme van vraag en aanbod zijn factoren als belangstelling van beleggers, beleid van het Internationaal Monetair Fonds, beleid van centrale banken maar ook onrust in de wereld van invloed op de goudprijs ontwikkeling. Wat erg belangrijk is voor beleggers dat de goudprijs ontwikkeling een resultaat laat zien dat beter is dan de inflatie. Als de prijsstijging minder is dan de inflatie dan zal men per saldo geld verliezen in plaats van verdienen.

Als u de ontwikkeling van de goudprijs over de afgelopen decennia bekijkt dan ziet het er goed uit, de goudprijs is in de afgelopen ruim 40 jaar ongeveer 45 keer hoger geworden. Toch kan de goudprijs niet altijd door blijven stijgen en beleggers vragen zich dan ook af wanneer de goudprijs weer naar beneden gaat of wanneer deze zich zal stabiliseren. Voor beleggers is het uitsluitend van belang dat de ontwikkeling van de goudprijs omhoog gaat, een stabiele prijs is voor hun net zo slecht als een dalende prijs.

Het spreekt voor zichzelf dat de goudprijs niet onbeperkt omhoog kan gaan. Als u echter nauwkeurig naar de historische ontwikkeling van de goudprijs kijkt dan valt de stijging eigenlijk nog wel mee. Toen in 1981 een absoluut record werd gevestigd van 599 dollar per Troy Ounce leek niets dat ooit te kunnen overtreffen. Ditzelfde dachten beleggers ook in 2008 toen de goudprijs de magische grens van 1000 dollar per Troy Ounce over ging. Als u de recordprijs van 1981 omrekent naar het prijspeil van 2008 dan zult u zien dat de prijs 1417 dollar per Troy Ounce zou zijn. Begin 2011 is de goudprijs zelfs tot boven dit bedrag uitgestegen en doorgegroeid tot ruim 1550 dollar per Troy Ounce.

Op het moment dat deze pagina geschreven is was het niet geheel duidelijk wat de goudprijs ontwikkeling precies zal zijn. Waarschijnlijk kunt u op het moment dat u dit leest een beter antwoord op deze vraag geven. Historisch gezien mag wel gesteld worden dat beleggers die in 1981 voor de recordprijs van 599 dollar per Troy Ounce goud aangekocht hebben tot 2011 hebben moeten wachten totdat zij de inflatie over hun investering terug gekregen hebben. Natuurlijk is dit een extreem voorbeeld, maar het illustreert wel dat als u in de jaren 90 van de vorige eeuw, toen de prijs erg laag was, goud gekocht hebt u nu een hele grote winst hebt geboekt en destijds was dit niet de verwachting van de goudprijs.
Wat het eerder genoemde voorbeeld ook laat zien is dat goud in 30 jaar dus niets aan waarde is verloren. Wat de ontwikkeling van de goudprijs ook is, de goudprijs komt uiteindelijk altijd op een niveau terecht waarbij men niets verloren heeft. Dit is ook de reden dat centrale banken er een voorraad goud op na houden, dit goud zal op de langere termijn haar waarde niet verliezen en een land zal haar rijkdom daarom ook niet verliezen. Ook voor beleggers met een lange adem is deze goudprijs ontwikkeling reden om in goud te beleggen. Beleggen in goud is zoals u wellicht weet nooit een beleggingsvorm geweest waar men op de korte termijn grote winsten mee kan behalen. De meeste winsten worden behaald over een periode van 5 á 10 jaar of zelfs langer. Professionele beleggers die hun heil in goud zoeken als andere beleggingsvormen niets of te weinig opleveren gaan juist voor veel kleine winstnemingen. Een ongewenst effect van deze winstnemingen op de ontwikkeling van de goudprijs is dat deze daardoor een grillig verloop van pieken en dalen zal hebben.

Het is dus buitengewoon belangrijk dat u de goudprijs ontwikkeling op de voet volgt als u zelf in goud wil beleggen. Stel uw verwachting van de goudprijs regelmatig bij aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en weet vooral voor welke prijs u uw goud hebt aangekocht want alleen dat kan bepalen of u winst of verlies maakt.